1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. กิจกรรมกายภาพเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมกายภาพเพื่อสุขภาพ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 17 ม.ค. 2018

กิจกรรมกายภาพเพื่อสุขภาพ

แพทย์แนะนำให้คนไทยทุกช่วงวัย มีกิจกรรมทางกายภาพมากขึ้น เพื่อสุขภาพของคนไทยที่ดีขึ้น แม้การสาธารณสุขจะดีขึ้นแต่สุขภาพคนไทยกลับแย่ลง
 
ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร : สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ