1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ลดไขมันเฉพาะส่วน

ลดไขมันเฉพาะส่วน

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 22 ม.ค. 2018

ลดไขมันเฉพาะส่วน

ออกกำลังกายมาก็นาน แต่ทำไมน้ำหนักลงช้า กล้ามเนื้อไม่กระชับ แนะนำให้ลดไขมันเฉพาะส่วน
 
ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย