ข้าวโพดหมัก

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มักจะประสบปัญหาขาดแคลนอาหารในช่วงหน้าแล้งและช่วงน้ำท่วม #ข้าวโพดหมัก เป็นอาหารคุณภาพดี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้