1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. เส้นทาง บ้านเรียนฟีนิกซ์

เส้นทาง บ้านเรียนฟีนิกซ์

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 15 ม.ค. 2018

เส้นทาง บ้านเรียนฟีนิกซ์

Home school เป็นหลักสูตรการเรียนที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้หลานครอบครัวหันมาจัดการเรียนการสอนให้กับลูกของเขาเอง เช่นบ้านเรียนฟีนิกซ์ เชิญชวนมาเปิดมุมมองเรื่องการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ กับ "ห้องเรียนฟ้ากว้าง"