1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. พัฒนา EF ด้วยวินัยเชิงบวก

พัฒนา EF ด้วยวินัยเชิงบวก

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 16 ม.ค. 2018

พัฒนา EF ด้วยวินัยเชิงบวก

การพัฒนาสมองส่วนหน้า หรือ Executive Function (EF) ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ พ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการฝึกวินัยให้กับพวกเขาคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งในอนาคตจะทำให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดี