1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. ใครๆก็ใส่หมวกกันน็อค

ใครๆก็ใส่หมวกกันน็อค

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 18 ม.ค. 2018

ใครๆก็ใส่หมวกกันน็อค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพลับพลาชัย  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ทำสื่อการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในเด็กเล็ก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนเรียนรู้เรื่องกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยตั้งแต่เยาว์วัย จนขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง