Home School คืออะไร?

การเรียนแบบ Home School กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่หลายครั้งยังคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนรู้ รู้แบบการเรียน และสิ่งที่เด็กๆจะได้รับ ร่วมหาคำตอบกันได้กับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง