1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 30 ม.ค. 2018

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561

คลิปเสียงที่คล้ายกัน