1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. วางแผนการเรียน เพื่ออาชีพในอนาคต

วางแผนการเรียน เพื่ออาชีพในอนาคต

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 30 ม.ค. 2018

วางแผนการเรียน เพื่ออาชีพในอนาคต

การก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ระบบการเรียนและธุรกิจต่างๆเปลี่ยนไป ในอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทมากขึ้น ดังนั้นการวางอนาคตของเด็กนักเรียนต้องคำนึงถึงอาชีพที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคต