1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. ปรับลดพนักงานธนาคาร

ปรับลดพนักงานธนาคาร

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 6 ก.พ. 2018

ปรับลดพนักงานธนาคาร

คลิปเสียงที่คล้ายกัน