1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. ศธ.บูรณาการพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็ก

ศธ.บูรณาการพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็ก

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 1 ก.พ. 2018

ศธ.บูรณาการพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็ก

กระทรวง วท. และ ศธ. ได้บูรณาการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ สนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนางานด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า