เด็ก Home School มีสังคมไหม?

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 5 ก.พ. 2018

เด็ก Home School มีสังคมไหม?

หลายครั้งมีคนสงสัยว่า เด็กๆที่เรียน Home school นั้น มีเพื่อนหรือสังคมบ้างไหม เนื่องจากลักษณะการเรียนที่แตกต่างจากการเรียนในโรงเรียน จึงทำให้เด็กhome school นั้นถูกถามอยู่บ่อยครั้ง ร่วมกันหาคำตอบในรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง