1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หลังไมค์ในสนามข่าว
  4. ทิศทางข่าวไทยพีบีเอส ปี2018

ทิศทางข่าวไทยพีบีเอส ปี2018

รายการ : หลังไมค์ในสนามข่าว

ออกอากาศ 6 ก.พ. 2018

ทิศทางข่าวไทยพีบีเอส ปี2018

ทิศทางการนำเสนอข่าวไทยพีบีเอส ปี 2018 นี้ จะนำเสนอให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจข่าวสารได้ง่าย โดยมีวาระหลักในการนำเสนอเพื่อปฏิรูปสังคมด้านต่างๆให้ดีขึ้น