1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. มองอดีตคนไทยสมัยก่อน

มองอดีตคนไทยสมัยก่อน

รายการ : มองอดีต

ออกอากาศ 7 ก.พ. 2018

มองอดีตคนไทยสมัยก่อน

คนไทยปัจจุบันสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ แล้วคนไทยในอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองได้อย่างไร
 
ติดตามในรายการมองอดีต กับ ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย