1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. หลักสูตรเรื่องเพศปลอดภัย ใน กศน.

หลักสูตรเรื่องเพศปลอดภัย ใน กศน.

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 7 ก.พ. 2018

หลักสูตรเรื่องเพศปลอดภัย ใน กศน.

ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ทำให้เด็กหลายคนออกจากระบบโรงเรียน และมาศึกษาต่อที่ กศน.มากขึ้น ทำให้คณะคุณครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเพศอย่างปลอดภัย เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้และเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้กับชีวิตตนเองได้