1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. นวัตกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็ก

นวัตกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็ก

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 9 ก.พ. 2018

นวัตกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็ก

หนังสือเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่เราสามารถนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กๆได้ เช่น ทันตแพทย์เล่านิทาน "คุณฟองแปรงฟัน" เพื่อส่งเสริมให้เด็กใส่ใจสุขภาพฟันและแปรงฟันเป็น ซึ่งถือเป็นนัวตกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็ก