1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. อาการเสพติดอาหาร

อาการเสพติดอาหาร

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 12 ก.พ. 2018

อาการเสพติดอาหาร

หวาน มัน เค็ม ต้นตอของการ #เสพติดอาหาร อาการที่น่าเป็นห่วงของคนปัจจุบัน ที่เพียบพร้อมไปด้วยอาหารนานาชนิดส่วนใหญ่ "ไม่ค่อยมีประโยชน์"
 
ติดตามในรายการ "โรงหมอ" กับ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล