1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. การเก็บร่องรอยการเรียนรู้ เด็ก Home school

การเก็บร่องรอยการเรียนรู้ เด็ก Home school

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 12 ก.พ. 2018

การเก็บร่องรอยการเรียนรู้ เด็ก Home school

การเรียนในรูปแบบ Home school เมื่อต้องเลื่อนขั้นการศึกษา ผลงานหรือร่องรอยการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องนำมาแสดงให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาดู เพื่อประเมินวัดผลการศึกษา การเก็บร่องรอยการเรียนรู้ต้องทำอย่างไรบ้าง ติดตามคำแนะนำได้จากบ้านเรียนฟินิกซ์