สิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างลูก

การสร้างเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องทำการใหญ่ แต่สามารถเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็ก ๆ ได้ โดยเริ่มต้นจากพ่อแม่ ติดตามสิ่งเล็ก ๆ การสร้างเด็กได้ในรายการ โรงหมอ กับ คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ : ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)