ภาวะโลหิตจาง

โลหิตจาง เป็นหนึ่งในภาวะอันตราย โดยเฉพาะหากเข้าขั้นวิกฤติอาจจะทำให้มีอาการหัวใจวายได้ ภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กได้เช่นกัน ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา : นวัตกรต้านออฟฟิศซินโดรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง