1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. กุเรื่องของคนอดีต

กุเรื่องของคนอดีต

รายการ : มองอดีต

ออกอากาศ 14 ก.พ. 2018

กุเรื่องของคนอดีต

การเล่าเรื่องราวของคนในอดีตนั้น มักจะมาจากการ กุเรื่อง หรือการสร้างเรื่องราวขึ้นมาจนกลายเป็นความเชื่อและความศรัทธา จนบางเรื่องยังคงเชื่อถือมาจนถึงปัจจุบัน
 
ติดตามในรายการ มองอดีต กับ ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย