1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 21 ก.พ. 2018

ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

จากการประเมินและตรวจสอบพบ พระสงฆ์ไทยมีปัญหาด้านสุขภาพจำนวนมาก แพทยสภา จึงได้จัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง เพื่อตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์

ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ : รองเลขาธิการแพทยสภา