ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

จากการประเมินและตรวจสอบพบ พระสงฆ์ไทยมีปัญหาด้านสุขภาพจำนวนมาก แพทยสภา จึงได้จัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง เพื่อตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์

ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ : รองเลขาธิการแพทยสภา