1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. แจ้งความ
  4. กรณีป้าทุบรถ / กรณีนิติบุคคลคอนโดมิเนียม

กรณีป้าทุบรถ / กรณีนิติบุคคลคอนโดมิเนียม

รายการ : แจ้งความ

ออกอากาศ 23 ก.พ. 2018

กรณีป้าทุบรถ / กรณีนิติบุคคลคอนโดมิเนียม

ติดตามกฎหมายกรณีป้าทุบรถ ทุบจนสะเทือนถึงตลาด และ กรณีคอนโดมิเนียมกับความไม่โปร่งใสของกรรมการ ใครจะโดน ใครจะอยู่ ใครจะไป ติดตามในรายการ แจ้งความ