1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. แจ้งความ
  4. สิทธิผู้บริโภค / สิทธิพื้นที่ทำกินและการครอบครอง

สิทธิผู้บริโภค / สิทธิพื้นที่ทำกินและการครอบครอง

รายการ : แจ้งความ

ออกอากาศ 9 มี.ค. 2018

สิทธิผู้บริโภค / สิทธิพื้นที่ทำกินและการครอบครอง

เสริมความรู้ด้านกฎหมายเรื่องสิทธิด้านผู้บริโภคกรณีการนำเข้าปลาจากเมืองฟุกุจิมะ ประเทศญี่ปุ่นและเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรื่องพื้นที่ทำกินแนวป่าไม้และการครอบครอง