1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. จับกระแสสื่อ
  4. เมื่อแกนโลกเปลี่ยนจากตะวันตกมาสู่ตะวันออก สื่อปรับตัวอย่างไร

เมื่อแกนโลกเปลี่ยนจากตะวันตกมาสู่ตะวันออก สื่อปรับตัวอย่างไร

รายการ : จับกระแสสื่อ

ออกอากาศ 9 มี.ค. 2018