มีรักทำไมต้องมี SEX

จำเป็นหรือไม่ เมื่อมีความรักแล้วต้องมี SEX ทุกครั้งไป หากมีรักแล้วไม่มี SEX เข้ามาเกี่ยวข้อง ปัญหาชีวิตคู่จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา