คนยุคนี้มี 20 เพศ

เมื่อเรามาถึงยุคที่ไม่ได้มีแค่ 2 เพศ แต่พบว่ายุคนี้มีถึง 20 เพศ...?? ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ : ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา