สตรียุค 4.0

การขับเคลื่อนต่าง ๆ ในประเทศปัจจุบันนี้ไม่ได้มาจากฝ่ายชายเพียงอย่างเดียว ฝ่ายหญิงก็สามารถขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ไปพร้อมกันได้ด้วยบทบาทและสิทธิสตรีในยุค 4.0 ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ สุชาดา ไทยบรรเทา : ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี