1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. การเล่น สามารถพัฒนาสมองได้!

การเล่น สามารถพัฒนาสมองได้!

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 7 มี.ค. 2018

การเล่น สามารถพัฒนาสมองได้!

การเล่นที่มีการขยับร่างการหรือออกำลังกาย มีผลต่อการทำงานของสมองส่วนคอร์เทกซ์ ซึ่งช่วยในเรื่องการจำ งานวิจัยพบว่าการเล่นที่มีการขยับร่างกายหรือออกกำลังกายก่อนอ่นหนังสือ จะช่วยให้ความจำดีขึ้น รับรู้มากขึ้นและฉลาดขึ้น