มุม(เรียนรู้)ของฉัน

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 9 มี.ค. 2018

มุม(เรียนรู้)ของฉัน

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถร้างความสนใจให้เด็กอยากจะเรียนรู้ได้ การจัดมุมการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้เด็กๆอยากค้นหา อยากเล่น และจะนำไปสู่การเรียนรู้ของเด็กตามความสนใจของพวกเขา