1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. "เขาใหญ่ดีจังคราฟท์" เรียนรู้ธรรมชาติกับครอบครัว

"เขาใหญ่ดีจังคราฟท์" เรียนรู้ธรรมชาติกับครอบครัว

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 13 มี.ค. 2018

"เขาใหญ่ดีจังคราฟท์" เรียนรู้ธรรมชาติกับครอบครัว

"เขาใหญ่ดีจังคราฟท์" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติที่ป่าเขาใหญ่ ที่ให้เด็กๆและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมเดินป่าสำรวจต้นไม้และวิถีชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่ เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว