1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. "สนามเด็กเล่น" ของเราไม่เท่ากัน

"สนามเด็กเล่น" ของเราไม่เท่ากัน

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 14 มี.ค. 2018

"สนามเด็กเล่น" ของเราไม่เท่ากัน

การส่งเสริมการเล่นหรือพื้นที่การเล่นของเด็กนั้นควรออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต หรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ของเด็กผ่านการเล่น