"coding" ภาษาใหม่ในอนาคต

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 15 มี.ค. 2018

"coding" ภาษาใหม่ในอนาคต

การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ coding ได้ช่วยให้เด็กฝึกคิดเป็นระบบ สามารถคาดการณ์ปัญหาได้ เมื่อต่อไปทำงาน หรืออาชีพใดก็ทำได้ง่ายขึ้น จากการมีพื้นฐานความคิดที่เป็นระบบ