1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. หลักสูตรการเรียนเพื่อการมีงานทำ จ.ชุลบุรี

หลักสูตรการเรียนเพื่อการมีงานทำ จ.ชุลบุรี

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 23 มี.ค. 2018

หลักสูตรการเรียนเพื่อการมีงานทำ จ.ชุลบุรี

การปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดชลบุรีมีการจัดทำหลักสูตรเพื่อการมีงานทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านวิชาชีพ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด