1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. การเรียนรู้ของเด็ก Home School

การเรียนรู้ของเด็ก Home School

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 19 มี.ค. 2018

การเรียนรู้ของเด็ก Home School

น้องฟินิกซ์ เด็กบ้านเรียนจะพาเราไปหาคำตอบว่า การเรียนของเด็กในรูปแบบ Home school เขามีวิธีการเรียนอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในห้องเรียนฟ้ากว้าง