1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. การสอนเรื่องเพศในโรงเรียนสุทธิ์รักษ์

การสอนเรื่องเพศในโรงเรียนสุทธิ์รักษ์

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 6 เม.ย. 2018

การสอนเรื่องเพศในโรงเรียนสุทธิ์รักษ์

โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ จ.สงขลา สอนเรื่องเพศนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษา การเรียนรู้จะสอนให้เด็กรู้จักร่างการและอารมณ์ของตนเอง ไปจนถึงเรื่องรักแท้ รักแท้ การใช้ถุงยางอนามัย เพื่อให้เด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ