1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. ยุคบูมของเศรษฐกิจแบ่งปัน

ยุคบูมของเศรษฐกิจแบ่งปัน

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 11 เม.ย. 2018

ยุคบูมของเศรษฐกิจแบ่งปัน

Sharing Economy (เศรษฐกิจแบ่งปัน) ยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ใครมีทรัพย์สินมากเกินจำเป็นก็นำมาให้คนอื่นใช้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว