1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. เซ็กซ์ของเด็กเร่ร่อน

เซ็กซ์ของเด็กเร่ร่อน

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 16 เม.ย. 2018

เซ็กซ์ของเด็กเร่ร่อน

พิกัดเพศคุยกับ ครูอั้ม อภัสรินทร์ ขณะรัตน์ และครูมล ญาณิศา ศรีสง่า สงกรานต์ทุกคนกลับบ้าน เด็กเร่ร่อน ไปไหน? การเผชิญความเสี่ยงเรื่องเพศรอบด้าน สู่ "โครงการสุขภาวะทางเพศเด็กและเยาวชนเร่ร่อน"