1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. เมืองที่นอร์เวย์ ประกาศห้ามตายในหมู่บ้าน

เมืองที่นอร์เวย์ ประกาศห้ามตายในหมู่บ้าน

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 1 พ.ค. 2018