1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง
  4. วิถีบ้านเรียน "หวังไพสิฐ"

วิถีบ้านเรียน "หวังไพสิฐ"

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ออกอากาศ 7 พ.ค. 2018

วิถีบ้านเรียน "หวังไพสิฐ"

การเอาความชอบของลูกเป็นที่ตั้ง หาสิ่งที่ลูกรักและอยากเรียนรู้ คือ หลักการของบ้านเรียนหัวงไพสิฐ ที่เชื่อว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและความสุขของลูกซึ่งคือผู้เรียนในรู้แบบ Home School