1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คุยกับศศิน
  4. ปัญหาขยะอันตราย

ปัญหาขยะอันตราย

รายการ : คุยกับศศิน

ออกอากาศ 7 มิ.ย. 2018

ปัญหาขยะอันตราย

ปัญหาขยะพลาสติกมีมาอย่างยาวนาน ผลกระทบต่อสัตว์น้ำหลายครั้ง ทำให้ตอนนี้หลายภาคส่วนเริ่มพูดคุยและหาทางออกถึงปัญหาขยะพลาสติก ว่าจะสามารถลดหรือจัดการมันได้อย่างไร