1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. ปัญหาสุขภาพ-สังคมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ

ปัญหาสุขภาพ-สังคมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 11 มิ.ย. 2018

ปัญหาสุขภาพ-สังคมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ

"พิกัดเพศ" คุยกับ ทฤษฎี สว่างยิ่ง จาก "บ้าน HON" พัทยา ถึงโปรเจ็กต์ผลิตสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ LGBT และปัญหาสุขภาพ-สังคมที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่พัทยาต้องเผชิญ