1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หลังไมค์ในสนามข่าว
  4. บ้านทรุดจากประตูระบายน้ำลำชวด จ.สิงห์บุรี /ตรวจสอบประปาหมู่บ้านใช้ไม่ได้ อ.เมืองเพชรบูรณ์

บ้านทรุดจากประตูระบายน้ำลำชวด จ.สิงห์บุรี /ตรวจสอบประปาหมู่บ้านใช้ไม่ได้ อ.เมืองเพชรบูรณ์

รายการ : หลังไมค์ในสนามข่าว

ออกอากาศ 15 ส.ค. 2018

บ้านทรุดจากประตูระบายน้ำลำชวด จ.สิงห์บุรี /ตรวจสอบประปาหมู่บ้านใช้ไม่ได้ อ.เมืองเพชรบูรณ์