1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. ชาย หญิง สิ่งสมมุติ

ชาย หญิง สิ่งสมมุติ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 3 ก.ย. 2018

ชาย หญิง สิ่งสมมุติ

พิกัดเพศคุยกับ ชนน์ชนก พลสิงห์ ภัณฑารักษ์จากมิวเซียมสยาม เรื่องชาย หญิง สิ่งสมมุติ: พลังเรื่องเล่า ผ่านข้าวของชิ้นเล็ก