1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน (กฐินหลวง)