1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. งานที่มีคุณค่า ต้องเป็นการจ้างงานที่เป็นธรรม

งานที่มีคุณค่า ต้องเป็นการจ้างงานที่เป็นธรรม

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 9 ต.ค. 2018