1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. แจ้งความ
  4. เปิดคลินิกเถื่อน กรณี คูณ คณิน / ตัดสิทธิ์สอบ