1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. แจ้งความ
  4. รุกส่วนกลางหมู่บ้าน / วัดดังทาสี กรมศิลปฯสั่งระงับ