1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. สพฉ. แจงกรณีหญิงถูกสาดน้ำกรดเข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือไม่ / มือถือก่อนเนื้องอกจริงหรือ ตอน 2

สพฉ. แจงกรณีหญิงถูกสาดน้ำกรดเข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือไม่ / มือถือก่อนเนื้องอกจริงหรือ ตอน 2

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 13 พ.ย. 2018