โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

รายการ : โรงหมอ + โรงหมอสุดสัปดาห์

ออกอากาศ 21 ธ.ค. 2018